Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper

Associazione antifascisti, combattenti per i valori della LLN e veterani di Capodistria

 

Spletni bilten Združenja

Primorska himna: Vstala Primorska

DOMOVO NAS VEDNO AKTUALNODOSJESPOMENIKIPUBLIKACIJEVČLANI SEISTRSKI ODRED SPLETNI DNEVNIKFACEBOOKKLUB BRIGADIRJEV POVEZAVE OSVOBODITEV SLOVENSKEGA PRIMORJAKOLEDAR PRIREDITEV 2017PRVI UPORI PROTI FAŠIZMUIZROČILO TIGRA PRIMORSKA  

 

 

ZDRUŽENJE PROTIFAŠISTOV, BORCEV ZA VREDNOTE NOB IN VETERANOV KOPER

KOLEDAR PRIREDITEV 2018

Mesec – datum

Dan v tednu

Kraj prireditve

Namen prireditve

BUS

Pohod

J A N

4.1.

TO

Hinje

Slovesnost v spomin na padle borce

NE

NE

** 08.01.

NE

Dražgoše

75.obletnica Dražgoške bitke

DA

DA

28.01.

NE

Rižarna – Trst

Slovesnost v spomin na žrtve Rižarne

DA

NE

F E B

* 08.02.

ČE         Boršt

Boršt

V spomin na bitko Komande mesta    Koper

DA

DA

10.02.

SO

Koper

Dan miru – obeležitev

NE

NE

18.02.

NE

Črni vrh

Obletnica smrti Janka Premrla Vojka

NE

NE

M A R E C

4.3.

NE

Podnanos

Pohod po Vojkovih poteh

DA

DA

11.03.

NE

Stara Sušica

Obletnica boja Istrskega odreda

NE

NE

16.3.

PE

Strunjan

Slovesnost v spomin na poboj otrok, 95. obletnica

DA

18.3.

NE

Porezen

73.obletnica bitke in poboja 106 partizanov

DA

A P R I L

07.04.

SO

Ostrožno brdo –   Ilirska Bistrica

Proslava in pohod po poteh partizanske  bolnice Zalesje

NE

DA

21.04.

SO

Sajevče

Tragedija Sočanovega bataljona

NE

NE

21.04.

SO

Hrvatini –  Ankaran

Proslava in pohod po Beblerjevi poti

DA

** 22.04.

NE

Nanos

Proslava v spomin na Nanoško bitko in dan OF

DA

27.04.

TO

Dane pri Divači

Kurirčkov pohod v spomin na partizanske Kurirje

DA

*27 .04.

PE

Sv. Anton

Občinska proslava – Dan upora proti okupatorju

DA

*28.04.

SO

Koper – Hlavatijev park

Proslava ob obletnici osvoboditve Kopra in otvoritev spomenika Danili Petrinji- Primožu

M A J

15.05.

TO

Koper, Marezige, Osp

Praznik MOK – Upor fašizmu, položitev venca k spomenikom

NE

NE

15.5.

TO

Koper

Okrogla miza: Vloga Danila Petrinje-Primoža

19.05.

SO

Mala gora pri Ribnici

TIGR – spominska slovesnost na prvi spopod z okupatorjem

DA

20.05.

NE

Kozjane

Proslava v spomin brkinske čete

DA

DA

* 27.05.

NE

Gabrovica

Slovesnost v spomin na žrtve in požig vasi

DA

DA

J U N I J

09.06.

SO

Dolenja vas

Spomin na nacistični teror

10.06.

NE

Ocizla

Pohod po TIGR-ovi poti

DA

17.06.

NE

Občina Koper

Po poti spominskih obeležij NOB v MOK

DA

23.06.

SO

Koper

Srečanje partizanskih učiteljev Primorske

24.06.

NE

Predmeja

Počastitev spomina na padle 9. korpusa

NE

Veliko polje

Počastitev spomina na Brino – narodni heroj

DA

24.06.

NE

Šmarje

Proslava v spomin na požig vasi, 73. obletnica

DA

J U L I J

*01.07.

NE

Žusterna

Srečanje ob dnevu borca

*01.07.

NE

Srmin – Bertoki

Srečanje ob dnevu borca

DA

DA

07. in 08.7.

SO,NE

Pokljuka

Pohod na Triglav in proslava na Pokljuki

DA

DA

14.07.

SO

Artviže, Rodik

Spominski dan na požig brkinskih vasi

DA

DA

A V G U S T

25.08.

SO

Ocinca – Sežana

Občinski praznik – prihod prvih partizanov na Kras

DA

**25.8.

SO

Vojsko

Obletnica prenosa ranjencev s Primorske na Dolenjsko

DA

26.08.

NE

Ozeljan, Grajski park

Slovesnost v spomin na obletnico 1. primorskega partizanskega bataljona »Simon Gregorčič«

Mesec – datum

Dan v tednu

Kraj prireditve

Namen prireditve

BUS

Pohod

S E P T E M B E R

01.09.

SO

Kranj

Tradicionalno srečanje pri spomeniku Bazoviških žrtev

9.9.

NE

Bazovica

Slovesnost v spomin na bazoviške žrtve, leto 1930

DA

DA

14.09.

PE

Koper

Proslava ob 75. obletnici ustanovitve 9. korpusa

** 16.09.

NE

Komen

Obletnica priključitve Primorske k matični domovini

DA

** 22.9.

SO

Portorož

Tradicionalno srečanje bivših internirank.

29.09.

SO

Bertoki

Slovesnost -  spomin na žrtve požigalske ofenzive

29.09.

SO

Dekani

Slovesnost -  spomin na žrtve požigalske ofenzive

O K T O B E R

30.9. _____________NE

NE____

Sv. Anton

Slovesnost - spomin na žrtve požigalske ofenzive

29.9.

SO

Pobegi-Čežarji

Slovesnost - spomin na žrtve požigalske ofenzive

6.10.

SO

občina Koper

75. oblet. ust. Istrskega odreda

DA

07.10.

NE

Tatre

Slovesnost v spomin Šercerjevi brigadi

13.10.

SO

Dobrnič

Obletnica ustanovitve AFŽ

DA

13.10.

SO

Portorož

Slovesnost v spomin na padle partizanske pomorščake

* 14.10.

NE

Lopar

Proslava ob obletnici ustanovitve partizanskega pomorskega odreda

DA

DA

**27.10.

SO

Dolenjska

Žalne slovesnosti v spomin na padle s slov. Istre

DA

26. 10.– 01.11.

PO - TO

MOK, zamejstvo

Žalne slovesnosti ob spominskih obeležjih NOB – ob dnevu spomina na mrtve

N O V

** 04.11.

NE

Hrvoji, Kučibreg

Slovesnost v spomin na padle borce bataljona A. Vivode

DA

DA

10.11.

SO

Bertoki

Pohod ob spominskih obeležjih NOB

DA

D E C

01.12.

SO

Škofije

Proslava ob ustanovitvi 1. odbora OF v Sl. Istri

DA

9.12.

NE

Opčine

Slovesnost v spomin na žrtve 2. tržaškega procesa, leto 1941

DA

___________________________________________________________________________________

LEGENDA:  Označeno z  * - osrednje proslave občinskega značaja,

z ** - proslave meddržavnega, državnega oz. pokrajinskega značaja

OPOMBA: O manjkajočih podatkih oz. morebitnih spremembah bodo člani ZB Koper pravočasno obveščeni